نمایش یک نتیجه

کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی

252,000 تومان
منشا  مفهوم مدیریت استراتزیک منابع انسانی را می توان در سیستم نظامی جستجو کرد در کلمه یونانی استراتژیست ها به