نمایش یک نتیجه

کتاب آیین برندسازی شخصی

99,000 تومان
کتاب آیین برندسازی شخصی برند شخصی تنها یک راهکار ساده برای خود ابرازی نیست. برند شخصی نشان‌دهنده‌ی یک انرژی واقعی