نمایش یک نتیجه

نقشه ذهن مشتری

333,000 تومان
نقشه ذهن مشتری پیشگفتار چاپ دوم “نقشه ی ذهن مشتری” درک مشتری، کار شاق و پرزحمتی است. این گفته ی