نمایش یک نتیجه

قیمت گذاری با نگاه بازاریابی

61,200 تومان
قیمت گذاری با نگاه بازاریابی قیمت‌گذاری از جمله مباحثی است که از دیدگاه بازاریابی کمتر مورد بررسی قرار گرفته است.