نمایش یک نتیجه

شهرهای هوشمند

180,000 تومان
شهرهای هوشمند کتاب پیش رو، راهنمای خوبی برای راهبردگزینی­های درست برای همه کشورها، به ویژه کشورهای فاقد فناوری پایه می­باشد.