نمایش یک نتیجه

شاخص های رقابت پذیری شهری در گردشگری

250,000 تومان
کتاب شاخص های رقابت پذیری شهری در گردشگری نوشته مصطفی جهانگیری آقطورقی است که انتشارات طجان آن را به چاپ