نمایش یک نتیجه

اصول بازاریابی

209,000 تومان
کتاب اصول بازاریابی را اوپرسنیک، گری آرمسترانگ و فیلیپ کاتلر نوشته اند و فرشید خموئی، گل سا تاجیک و اسفیدانی