نمایش یک نتیجه

اصول و مبانی طراحی ساختمان های بلند

184,500 تومان
اصول و مبانی طراحی ساختمان های بلند فهرست فصل اول: تاریخچه ساختمان های بلند فصل دوم: بارهای وارد بر ساختمان