مشاهده همه 6 نتیجه

مجموعه سوالات تضمینی استخدامی بانک ها اقتصاد

150,000 تومان
مجموعه سوالات تضمینی استخدامی بانک ها رشته اقتصاد چاپ اول 1401 نویسنده: شیما عابدنیا، رسول عزیزی، میثم اسمی سری کتاب

مجموعه سوالات تضمینی استخدامی بانک ها حسابداری

150,000 تومان
مجموعه سوالات تضمینی استخدامی بانک ها رشته حسابداری چاپ اول 1401 نویسنده: شیما عابدنیا، رسول عزیزی، میثم اسمی سری کتاب

مجموعه سوالات تضمینی استخدامی بانک ها مدیریت بازرگانی

150,000 تومان
مجموعه سوالات تضمینی استخدامی بانک ها مدیریت بازرگانی چاپ اول 1401 نویسنده: شیما عابدنیا، رسول عزیزی، میثم اسمی سری کتاب

مجموعه سوالات تضمینی استخدامی بانک ها مدیریت مالی

150,000 تومان
مجموعه آزمون های تضمینی استخدامی بانک ها مدیریت مالی سال چاپ: 1401 نویسنده: شیما عابدنیا، رسول عزیزی سری کتاب های

مجموعه سوالات تضمینی استخدامی بانک ها مهندسی کامپیوتر

150,000 تومان
مجموعه سوالات تضمینی استخدامی بانک ها رشته مهندسی کامپیوتر چاپ اول 1401 نویسنده: رسول عزیزی، مونا برجی، سید جواد حجازی