بیهوشی در جراحی گوش ، حلق و بینی

250,000 تومان
بیهوشی در جراحی گوش، حلق و بینی پاییز 1400 تمام رنگی سعید مالک علیرضا سلیمی

بیهوشی و بیماری همراه 2022 جلد اول

390,000 تومان
کتاب بیهوشی و بیماری های همراه 2022 جلد اول کتاب بیهوشی و بیماری های همراه 2022 جلد اول به نویسندگی

کتاب بیهوشی و بیماری های همراه 2022 جلد دوم

390,000 تومان
کتاب بیهوشی و بیماری های همراه کتاب بیهوشی و بیماری های همراه یکی از برترین کتاب ها در زمینه بیهوشی

مبانی فیزیولوژی برای دانشجویان هوشبری 2020

51,000 تومان
مبانی فیزیولوژی برای دانشجویان هوشبری 2020 ﮐﺘﺎب مبانی فیزیولوژی برای دانشجویان هوشبری 2020،ﺗﺮﺟﻤﻪی ﻓﺼﻞﻫـﺎی ﻣﻨﺘﺨـﺐ از ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ و آﺧـﺮﯾﻦ وﯾﺮاﺳـت ﮐﺘـﺎب 2020 Principles of Physiology

مجموعه پرسش و پاسخ های تشریحی آزمون ارتقا بیهوشی ۱۴۰۱

110,000 تومان
مجموعه پرسش و پاسخ های تشریحی آزمون ارتقا بیهوشی ۱۴۰۱ کتاب مجموعه پرسش و پاسخ های تشریحی آزمون ارتقا بیهوشی

مروری بر مبانی بیهوشی در جراحی های قلب و عروق

290,000 تومان
کتاب مروری بر مبانی بیهوشی در جراحی های قلب و عروق کتاب مروری بر مبانی بیهوشی در جراحی های قلب