کتاب اطلس میکروبیولوژی

441,000 تومان
کتاب اطلس میکروبیولوژی کتاب اطلس میکروبیولوژی توسط دکتر مهدی گودرزی و سیما السادات سید جوادی نوشته شده و در انتشارات خسروی منتشر شده است. این اثر یکی از

کتاب دستور کارآزمایشگاه میکروب شناسی

190,000 تومان
کتاب کار آزمایشگاه میکروب شناسی کتاب کار آزمایشگاه میکروب شناسی یکی از کتاب های بسیار مهم در زمینه میکروب شناسی

کتاب میکروب شناسی پزشکی جاوتز 2019 ویرایش28  باکتری شناسی جلد1

250,000 تومان
کتاب میکروب شناسی جاوتز جلد اول کتاب میکروب شناسی جاوتز جلد اول یکی از بهترین، کامل ترین و معتبر ترین

کتاب میکروب شناسی پزشکی مورای باکتری شناسی 2021

220,000 تومان
کتاب میکروب شناسی پزشکی مورای کتاب میکروب شناسی پزشکی مورای یکی از کتاب های پرطرفدار می باشد. این کتاب از

کتاب میکروب شناسی جاوتز جلد اول

250,000 تومان
کتاب میکروب شناسی جاوتز جلد اول کتاب پیش رو از انتشارات حیدری و به مترجمی دکتر عباس بهادر، دکتر مریم

کتاب میکروب شناسی جاوتز جلد دوم

350,000 تومان
کتاب میکروب شناسی جاوتز جلد دوم کتاب پیش رو یکی از برترین کتاب ها در زمینه ی میکروب شناسی می