خلاصه دروس علوم آزمایشگاهی قارچ شناسی ALS

59,000 تومان
خلاصه دروس علوم آزمایشگاهی قارچ شناسی ALS کتاب قارچ شناسی ALS از انتشارات ارجمند و به نویسندگی مجتبی تقی زاده

کتاب قارچ شناسی پزشکی شهلا شادزی

110,000 تومان
کتاب قارچ شناسی پزشکی دکتر شهلا شادزی کتاب پیش رو از انتشارات جهاد دانشگاهی و به نویسندگی شهلا شادزی می

کتاب مروری بر پاتوژنز قارچی

36,000 تومان
کتاب مروری بر پاتوژنز قارچی کتاب مروری بر پاتوژنز قارچی از انتشارات اطمینان و به نویسندگی دکتر شهلا رودبار محمدی،