به همراهان دانش خوش آمدید

خدمات ما

فروشگاه کتب پزشکی، پرستاری و پیراپزشکی

دانش، تجلی بخش مسیر زندگی است و پیشرفت و ارتقا همه درگرو آن است. همواره آدمی در پی کسب راههای رسیدن به دانش برتر بوده است و حال آنکه این توفیق نصیب بنده و همکارانم شده تا با تهیه و تولید مجموعه کتابهای پزشکی، پرستاری و پیراپزشکی همواره درصدد آسان سازی این مسیر برای شما عزیزان برآییم. انتشارات همراهان دانش تاکنون بالغ بر 12 عنوان کتاب در زمینه پزشکی، غیرپزشکی به چاپ رسانده است که با توجه به قدمت نوپابودن آن، درصدد کسب تجربه از جانب شما عزیزان خواهیم بود. امید است همراهی شما بزرگواران ما را در بهبود کیفیت هر چه بیشتر و بهتر عملکرد انتشارات یاری رساند.

با آرزوی توفیق روزافزون

مدیر مسوول: شیما عابدنیا

راهنمای سبک شناسی 2

به تالیف شیما عابدنیا

55 نکته برای جوانی و شادابی پوست

به تالیف و گرد آوری شیما عابدنیا

با تیم ما آشنا شوید